• «Funky», исполнитель Tic Tac Toe
  • «Warum?», исполнитель Tic Tac Toe
  • «Ist der Ruf erst ruiniert», исполнитель Tic Tac Toe
  • «Halt mich fest», исполнитель Tic Tac Toe